+420 224 422 996

ČSA – informace k přihlášení pohledávek do insolvence

Dub

7

ČSA – informace k přihlášení pohledávek do insolvence

Vážení obchodní partneři,

dovolte nám Vás informovat o situaci ohledně insolvence a žádosti o reorganizaci letecké společnosti ČSA a z toho vyplývající nutnosti registrace pohledávek.

Městský soud v Praze rozhodl dne 10.3.2021 ve věci insolvence dlužníka: České aerolinie a.s. Z tohoto rozhodnutí mimo jiné vyplývá pro majitele/držitele cestovního dokladu možnost přihlášení pohledávky.

Aby majitelé/držitelé cestovního dokladu měli alespoň nějakou šanci se ke svým finančním nárokům dostat (tyto nároky mohou být uspokojeny i částečně), je třeba v první řadě se do insolvenčního řízení přihlásit, a to ve stanoveném termínu, který určil insolvenční správce. Lhůta pro přihlášení pohledávek vůči ČSA je nejpozději do 10.5.2021. K přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přihlášení do insolvenčního řízení podléhají pouze letenky (případně vouchery vztahující se k letenkám) vystavené před 11.3.2021. Dle tiskové zprávy ČSA plánuje uskutečnit všechny plánované spoje v závislosti na aktuální situaci spojené s omezením „covidového“ cestování. Vouchery je stále možné využít na jakýkoliv let ČSA / Smartwings.

Dovolujeme si Vás upozornit, že Prodejce není majitelem/držitelem cestovního dokladu a nemá vliv na podání jednotlivých přihlášek, ani na jejich způsob podání či vyřízení. Pokud tedy máte i Vy u ČSA nevyřešené pohledávky či vouchery za zrušené lety, je nutné do insolvenčního řízení Vaši pohledávku přihlásit.

Management služebních cest