+420 224 422 996

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oznámení je implementováno v rozsahu pokynů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu.

Následující informace jsou určeny cestujícím, osobám provádějícím rezervace pro další osoby a zaměstnancům a spolupracovníkům společností, které plánují navázat nebo navázaly spolupráci
s agenturou ST Travel nebo spřízněnými společnostmi.

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 • Správcem vašich osobních údajů je ST Travel s.r.o., Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • ST Travel s.r.o. nabízí služby v oblasti prodeje cestovních služeb. Tyto služby poskytujeme přímo nebo prostřednictvím našich partnerů. Vaše osobní údaje tedy mohou být zpracovávány z následujících důvodů:
 1. Zprostředkování nabídky turistických služeb, rezervace v rezervačních systémech, poskytování údajů poskytovatelům služeb a subjektům účastnícím se procesu rezervace, distribuce zpráv, vyřizování reklamací. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy, tzn. zakoupení služby nebo provedení nezbytných kroků před zakoupením služby.
 1. Realizace marketingových aktivit. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, na základě oprávněného zájmu sledovaného Správcem. V tomto případě marketingovým účelem považováno: prezentace produktů a služeb, ale pouze v případě, že jste již naším klientem nebo jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení e-mailem. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku.
 1. Služba našeho Call centra, servis na tísňovou linku, generování zpráv o prodeji, registrace a vypořádání prodeje, prevence zneužívání služeb a jejich zlepšování, odstoupení od smlouvy, administrativní účely. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, na základě oprávněného zájmu sledovaného správcem. V tomto případě je oprávněným zájmem využití IT infrastruktury k poskytování služeb, poskytování poprodejních služeb, vypořádání prodaných služeb a široce chápané správy prodeje. Máte právo vznést námitky proti každému z těchto zpracování.
 1. Implementace pokynů oprávněných útvarů státní správy. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR, právní povinnost uloženou Správci.
 1. Ochrana zdraví (života ostatních), života a majetku v případě nouze na cestách. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. D) GDPR.
 1. Realizace věrnostních programů, jak vlastních, tak poskytovatelů služeb. “ Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR, váš souhlas vyjádřený přímo nebo jasným kladným jednáním nebo znamená souhlas.
 1. Navázání spolupráce mezi ST Travel a společností, kterou zastupujete, korespondence v rámci již navázané spolupráce. Údaje budou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. F), tj. Na základě oprávněného zájmu správce. Právním zájmem je v tomto případě navázání a vedení obchodních vztahů. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku.

KDO MÁ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM? (PŘÍJEMCI)

 •  Příjemci osobních údajů, které správce poskytuje nebo svěřuje, jsou třetí strany jako cestovní kanceláře a dodavatelé, letecké společnosti, hotelové řetězce, hotely, půjčovny automobilů, železniční společnosti, majitelé lodních společností poskytující služby osobní dopravy, pojišťovny, poskytovatelé rezervačních systémů, poskytovatelé IT služeb, organizace poskytující vízové služby (např. ambasády), finanční instituce zapojené do zpracování plateb, autorizované útvary státní správy.
 1. Osobní údaje budou předány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím (mimo Evropský hospodářský prostor), pokud je to nutné k dosažení účelu zpracování.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME ÚDAJE

 1. Osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou. V případech, kdy uchovávání osobních údajů nepodléhá nadřazené zákonné povinnosti (např. zákonu o účetnictví), uchováváme osobní údaje maximálně po dobu jednoho roku. Po ukončení smluvního vztahu vaše osobní údaje uschováváme dále po dobu trvání promlčecí doby. Tedy doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Dále zpracováváme vaše osobní údaje také po dobu trvání případných soudních sporů a jiných řízení.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kontaktních informací uvedených níže. Případné stížnosti prošetříme a budeme vás informovat o našem rozhodnutí ohledně takové stížnosti, co nejdříve to bude možné po jejím obdržení.

ST Travel, s.r.o.
Vinohradská 938/37
120 00 Praha 2 – Vinohrady
E-mail: gdpr@sttravel.cz

Management služebních cest