+420 224 422 996

Podání žádostí o čínská víza

Lis

19

Listopad 19 , 2018 |

Podání žádostí o čínská víza

 

Od 1. listopadu 2018 přijímá ČLR žádosti o víza pouze prostřednictvím Vízového centra a to výhradně na základě předem potvrzené online objednávky, resp. sjednání termínu podání. Žádosti prostřednictvím cestovní kanceláře jsou možné pouze pro občany ČR. Cizinci musejí navštívit s potřebnými doklady a sjednanou schůzku Vízové centrum osobně.

Od 1. prosince 2018 je nezbytné vyplnit formulář žádosti o vízum online na stránkách Vízového centra, uploadovat naskenovanou fotografii pasového formátu (striktně na bílém pozadí a bez brýlí). Jakmile je formulář kompletně vyplněný včetně nahrané fotografie, je nezbytné jej vytisknout a podepsat obě části, tzn. první – souhrn, druhou – žádost. Takto vyplněný formulář včetně podpisů + všechny nezbytné doklady můžeme přijmout k podání. Pokud bychom opakovaně, tzn. 3x, odevzdali neúplné doklady, musí si o víza žádat cestující osobně.

Nezbytné doklady:

  • pas
  • kopie pasu
  • foto (bílé pozadí, bez brýlí)
  • pozvání
  • vyplněná žádost – originál podpisu je nezbytný, nelze pouze vytisknout naskenovaný
  • pro multivstupové vízum je nutné dodat vysílací dopis a kopie předešlých víz v daném roce (minimálně dvě)

Vzhledem k tomu, že počet přijímaných žádostí je početně omezený, doporučujeme o vízum žádat s větším předstihem (min. 1-2 týdny). Žádost o vízum nelze podat bez předem sjednaného termínu, do kterého musíme vložit kód z vyplněné a vytištěné žádosti a číslo pasu.

Doporučujeme prostudovat si detaily na stránkách www.visaforchina.org

Web Ministerstva zahraničních věcí

Management služebních cest